Nederlands Medisch Nautisch Genootschap

DE EERSTKOMENDE BIJEENKOMST VAN HET NMNG

ZAL PLAATSVINDEN OP MAANDAG 8 JANUARI 2019

 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het kader van een nascholing met als thema:

"Roeien met de de riemen die je hebt"

 

NADERE GEGEVENS ZULLEN ZO SPOEDIG MOGELIJK BEKEND WORDEN GEMAAKT


Voor verdere inlichtingen omtrent deze nascholing: info@nmng.nl

 


 

Toelichting

 

Uitgangspunt bij de nieuwe stijl bijscholing is de daadwerkelijke situatie aan boord en werken met de materialen en mogelijkheden die aanwezig zijn.
Met andere woorden: “roeien met de riemen die je hebt” en gebruik maken van je improvisatievermogen. 

Om ons te helpen improviseren nodigen we gastsprekers uit, die op de hoogte zijn van de standaard materialen aan boord van een schip, en die kennis hebben van de mogelijkheden en onmogelijkheden van evacuatie.

 

 

 

 

 

 

Copyright © NMNG 2011 - 2013. All Rights Reserved.